Aankondiging uitvoering werkzaamheden speelplek aan de Vorstmanstraat

Elk jaar vervangt de gemeente Gouda valondergronden. Dit jaar is de speelplaats aan de Vorstmanstraat aan de beurt. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden.

Wanneer?
In het najaar van 2020 begint de gemeente met het vervangen van valondergronden die niet meer voldoen aan de veiligheidsnorm. De rubbertegels worden vervangen door gras met rubbermatten. In de bijlage een tekening met de nieuwe situatie. De werkzaamheden duren ongeveer 2 tot 5 dagen. De glijbaan wordt voor enkele weken afgezet, zodat de grasmatten zich goed kunnen hechten.

Uitvoering
Heeft u vragen over de werkzaamheden of tijdens de uitvoering hiervan, neem dan contact op met Piet Verhoef, toezichthouder namens de gemeente Gouda, algemene telefoonnummer Gouda 140182 of stuur een e-mail naar meldpunt@gouda.nl.