Nieuwsbrief wijkteam Korte Akkeren

Beste bewoners van Korte Akkeren. Met deze wijkkrant willen wij u informeren over het wijkmobiliteitsplan, omdat wij het belangrijk vinden dat bewoners van de wijk hierover mee moeten kunnen denken en beslissen.

Hier kunt u de nieuwsbrief downloaden