Home

Welkom op de website van het Wijkteam Korte Akkeren. Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor onze wijk. We houden ons o.a. bezig met sociale cohesie, veiligheid en groen, kortom alles wat te maken heeft met de leefbaarheid van onze wijk.

Het Wijkteam werkt nauw samen met organisaties in de wijk zoals de Gemeente, politie, woningbouwcoöperaties, Sociaal Team en heeft hierin een spin in het web functie, dat wil zeggen dat we zaken signaleren en onder de aandacht van verschillende partijen brengen om samen tot een oplossing te komen. Daarnaast geeft het Wijkteam gevraagd en ongevraagd advies aan diverse partijen. Bewoners kunnen ook bij ons terecht met vragen. Wij zijn geen hulpverlenende instantie maar weten in de regel wel, waar u terecht kunt met uw vragen of problemen.

We organiseren gedurende het jaar verschillende activiteiten, zoals de Crea Club, bloemschikken en high tea’s, het 5 mei feest voor kinderen op het ONA veld en verschillende groenprojecten en we doen mee met landelijke activiteiten zoals NL doet, Opschoondag en burendag,

We zijn, zodra Corona het weer toelaat, op vaste tijden te vinden in onze ruimte aan de Bernhardhof 400. Verder zijn we te bereiken via mail info@wijkteamkorteakkeren en telefoon 06-43410070.

Het Wijkteam is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je zin om te helpen bij bestaande activiteiten of heb je een fantastisch idee voor onze wijk, laat het dan weten!